Hà Nội tháng mấy rồi em?
Mà hương thu lành lạnh thế
Lắng nghe phố chuyển sắc màu
Thời gian vòng xoay dâu bể

Dịu dàng năm trước hoạ mi
Dẫn mùa thu vừa độ chín
Ngõ nhỏ sông Hồng thầm thì
Hồ Tây lối về bịn rịn

Sắc hoa năm này ai mong?
Chưa bừng cũ mùa xơ xác
Bao vây phố phường bệnh dịch
Thâm trầm tìm chút bình an

Thèm nghe bước chân lang thang
Xe hoa rộn ràng trên phố
Hoa sữa tan vào hơi thở
Áo dài, tóc mây tung bay

Hà Nội tháng mấy rồi em?
Thời gian lạnh lùng đến lạ
Ta khác hay là em khác?
Chỉ mùa đang trỗi hương say.