Góc thiếu nhi

/Góc thiếu nhi

Tết trung Thu của người nghèo là mười sáu tháng Tám

  (Tăng Dĩnh – Trung Quốc) Khi tôi ra cổng đi làm, thấy Binh Gia, con trai bác Hoàng gác cổng đang tranh luận một vấn đề với Mập Ú. Hai đứa bé, một gầy một béo đang mặt đỏ tía tai, rất nghiêm

2021-10-10T22:02:55+07:00Góc thiếu nhi|