Thơ

Mưa chiều quê

Chiều mưa kéo chũm cánh đồng Tối tăm mặt mũi ngóng trông mẹ về Lúa non ngập những tái tê Đói nghèo rách cả đồng quê mất mùa Ngậm cười thương những trận mưa Vụ này thất bát thôi chờ vụ sau Xáo xào

2021-11-14T09:34:35+07:00Thơ|