Thơ

Chiều Xuân

Anh đến thăm tôi buổi chiều xuân Ngoài sân hoa bưởi nở trắng ngần Bụi mưa lấm tấm trên mặt lá Tiễn anh về lòng thấy bâng khuâng Chợt nhớ,chợt thương rồi chợt buồn Chợt thấy trống trải chợt cô đơn Khoé mắt cay

2023-02-09T15:55:14+07:00Thơ tự do|

Mảnh

1 Mùa gió Lào trở lại tóc đuôi gà dài thêm Mưa cầu vồng ta nhớ từng lấp lánh Ngọn buồm qua xóm nhỏ vầng mây bay thầm thì Sông phía em đi đổ chiều vào biển... 2 Ở đâu, lông chống gió vô

2023-01-11T15:15:43+07:00Thơ|

Xa xôi 2

Lửa tro, bồ hóng, nhọ nồi bắc lên, đặt xuống mặt trời, mặt trăng tù tì con nít đánh khăng nghe lời mẹ gọi chiều lăn mút đồng. Cỏ may túm tít bờ sông con diều chở trẻ rắn rồng lên mây đồng dao

2023-01-11T14:13:23+07:00Thơ lục bát|

Xa xôi 1

Nhớ làn khói bếp xa xôi còn nghe lục bục cơm sôi mé chiều mẹ ngồi bên cạnh nồi niêu tương cà đội nón, canh riêu cua đồng. Xa xôi cái thúng, cái nong đựng mưa nắng, đựng hao hong mùa màng kẽo cà

2023-01-11T14:07:58+07:00Thơ lục bát|