Thơ Đường

//Thơ Đường

Nẻo giác

(Tánh lặng đất trời chung một cõi Tâm không trăng gió trải muôn phương.) TÁNH an nắng rạng khắp cung đường LẶNG lẽ quay về nơi khói hương ĐẤT chuyển bờ mê rời sắc tướng TRỜI di bến giác ngộ vô thường CHUNG lời

2020-11-26T21:36:10+07:00Thơ Đường|