Thơ lục bát

//Thơ lục bát

Xa xôi 2

Lửa tro, bồ hóng, nhọ nồi bắc lên, đặt xuống mặt trời, mặt trăng tù tì con nít đánh khăng nghe lời mẹ gọi chiều lăn mút đồng. Cỏ may túm tít bờ sông con diều chở trẻ rắn rồng lên mây đồng dao

2023-01-11T14:13:23+07:00Thơ lục bát|

Xa xôi 1

Nhớ làn khói bếp xa xôi còn nghe lục bục cơm sôi mé chiều mẹ ngồi bên cạnh nồi niêu tương cà đội nón, canh riêu cua đồng. Xa xôi cái thúng, cái nong đựng mưa nắng, đựng hao hong mùa màng kẽo cà

2023-01-11T14:07:58+07:00Thơ lục bát|

Gọi mưa

Trời không chắt nổi hạt mưa đàn bà bao lứa chẳng đưa mây về tôi nhìn eo thắt thì mê ruộng khô một vạt cháy khê trăng quầng Lấy buồn tát cạn bâng khuâng chảy vào đại hạn cái xuân muộn màng nên duyên

2023-01-08T17:44:50+07:00Thơ lục bát|