Thơ lục bát

//Thơ lục bát

Dáng thu

Ô kìa thu đã ùa về, Khua đêm thổn thức tỉ tê dậy lòng Lẳng tai nghe chốn thinh không Trăng treo lẳng lặng mong trông nửa vời. Trong veo lá đọng sương rơi Giấc mơ chan chứa làn hơi dạt dào Tình riêng

2021-04-22T16:52:44+07:00Thơ lục bát|

Con về

Con về đến bến chiều hôm Khói đồng ai đốt thơm rơm lúa mùa Hít đầy lồng ngực hương xưa Ngỡ cau chưa nhú, trầu chưa kịp nồng  Trăng non trải khắp cánh đồng Xa xa quang gánh lưng còng mẹ tôi Gánh gì

2021-04-10T18:23:55+07:00Thơ lục bát|