Thơ lục bát

//Thơ lục bát

Nỗi buồn gọi gió heo may Lời ru ô thước lắt lay bóng chiều Thôi đừng hỏi đá xanh rêu Thời gian chiếc lá bay vèo trước sân Cái buồn rơi, tiếng chuông ngân Tháp chuông hoài cổ dòng sông ngược nguồn Câu kinh

2022-08-22T07:58:46+07:00Thơ lục bát|

Đồ Sơn

“Chưa đi chưa biết Đồ Sơn…” Câu ca xưa ấy chẳng buồn mà say Một màu đùng đục không thay Cảnh quan đổi sắc ngất ngây bao người Biển nhân tạo đẹp tuyệt vời Dừa xanh vờn tóc rối bời lòng nhau “Đà Lạt

2022-08-01T15:15:32+07:00Thơ lục bát|

Cho tôi

Cho tôi nhớ lại bóng hình Trò chơi thủa bé chúng mình trốn nhau Bóng em ẩn dưới hàng cau Tôi tìm không thấy phía sau em cười Cho tôi nhớ lại một người Tuổi thơ áo trắng đỏ tươi mái trường Hàng cau

2022-07-14T21:27:51+07:00Thơ lục bát|