Thơ lục bát

//Thơ lục bát

Ta về

Ta về xức lại vị quê Át đi danh lợi mải mê phố phường Mùi bùn đất, mùi rạ rơm Ngó sen vẫn mọc thơm hương cửa thiền Về nghe khúc khích bên hiên Trèo lên cây ổi ngóng tìm ngày xưa Chợt thèm

2021-07-11T08:15:49+07:00Thơ lục bát|

Lễ hội

Lời rằng: Đã hẹn cùng nhau Mà sao người mải đi đâu không về Cắm sào đợi bến sông quê Bởi xa muôn dặm... lời thề nhạt phai Hội Lim, Kinh Bắc, Xứ Đoài Lênh đênh câu hát dặm dài tương tư Rượu làng

2021-07-06T16:30:15+07:00Thơ lục bát|