Thơ lục bát

//Thơ lục bát

Ru cháu

Cho cháu Khánh Huyền (Miu) Cháu sinh vào đúng năm Mèo cái Miu, ông cứ gọi theo mẹ mày! tháng tư, phố biển trắng mây Nha Trang xanh vịnh nắng hay hây trời. Oa...oa... chỉ có vậy thôi mà vui như tết, mà cười

2022-12-10T19:48:25+07:00Thơ lục bát|

Nỗi buồn gọi gió heo may Lời ru ô thước lắt lay bóng chiều Thôi đừng hỏi đá xanh rêu Thời gian chiếc lá bay vèo trước sân Cái buồn rơi, tiếng chuông ngân Tháp chuông hoài cổ dòng sông ngược nguồn Câu kinh

2022-08-22T07:58:46+07:00Thơ lục bát|

Đồ Sơn

“Chưa đi chưa biết Đồ Sơn…” Câu ca xưa ấy chẳng buồn mà say Một màu đùng đục không thay Cảnh quan đổi sắc ngất ngây bao người Biển nhân tạo đẹp tuyệt vời Dừa xanh vờn tóc rối bời lòng nhau “Đà Lạt

2022-08-01T15:15:32+07:00Thơ lục bát|