Thơ tự do

//Thơ tự do

Vô danh

Tôi đi ngang cọng cỏ mà chẳng biết được tên Cỏ vẫn mọc lên nơi đầy đất cát Ngày cỏ héo cũng chẳng ai nhắc nữa Cỏ vẫn đơm mầm Vẫn sống kiếp đong đưa Tôi gặp nỗi buồn nơi góc mắt mà chẳng

2021-04-24T08:27:25+07:00Thơ tự do|

Hư cấu

Ai đó mang hài cỏ băng qua vùng ngoại ô vào thành phố cùng các vì sao đợi cơn bão nhượng bộ gió hài cỏ thoả thuận cùng chiêm bao hư cấu vài sự thật Mùi polymer niệm tình tất cả Hài cỏ nói

2021-04-20T16:51:48+07:00Thơ tự do|

Đàn môi

Mê mải vì tình… bay vòng quanh núi. Chim từ quy kịp đón mặt trời. Theo cha mẹ suốt ngày nương rẫy dốc cạn đêm xuân say đàn môi. Đàn môi ngọt từ môi em. Trầm bổng. Lời con tim không giấu được đâu

2021-04-18T15:19:28+07:00Thơ tự do|

Tha thứ

Bỏ quên cho chiếc bóng giận mình mà mượn đêm về vần vũ Nhuộm tứ bề để đục khoét tiếng thiết tha Máu nào lại muốn rời khỏi da Cứ nhẹ nhàng thắp lại Ngày tà còn trăng Tha thứ cho chiếc gai đã

2021-04-12T21:02:39+07:00Thơ tự do|