Tiếc chi một mối tình phai

Sáng sớm nay tui lại thấy thím Sương xách theo cái túi xách cũ, cắp nón, bận bộ bà ba  quen thuộc, dáng vẻ gấp gáp chạy ra chú Tám xe ôm ngoài ngõ. Chú Tám hỏi một câu cũ mèm “đi bắt ghen