Truyện ngắn

/Truyện ngắn

Ma lợn

Bà Tình nằm yên lắng tai nghe. Bên ngoài gió rít khe khẽ, mấy tàu lá cau phất qua phất lại, tạo lên những đường loang loáng dưới ánh trăng bên song cửa sổ. Ánh trăng đêm nay lạ lắm, nó cứ dại dại,

2021-09-08T21:42:14+07:00Truyện ngắn|