Anh xa em đã bao mùa phượng vĩ
Nhớ anh nhiều em dấu ở nơi tim
Thương anh lắm dặn lòng lại lặng im
Hạ đã tới nỗi niềm càng sâu lắng .

Anh đi rồi gió đưa về vạt nắng
Cháy phượng hồng mây đi vắng ở đâu
Để cho ai nắng trải bạc mái đầu
Lòng se sắt cõi sầu thêm buồn nhớ .

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Anh đã đi khi yêu thương chớm nở
Về nơi nào bỡ ngỡ trái tim em
Lời anh hứa rằng anh sẽ về bên
Sao giờ đây ướt mềm bờ my nhỏ .

Vì lời anh ngày xưa anh đã ngỏ
Tới bây giờ anh bỏ lỡ rồi quên
Ở nơi ấy tình anh đã ấm êm
Hạnh phúc lắm nỗi niềm em chờ đợi .

Nơi quê nhà em ngóng trông vời vợi
Lời hứa nào không gửi tới bên anh
Anh đã xa về chốn ấy yên lành
Bỏ mặc em trầu xanh cau vàng úa.

Thôi từ đây dặn lòng em xin hứa
Tình lỡ rồi không nhớ nữa anh ơi .

Thanh Tâm – Trái Tim Bao Dung