Bởi vì em nên anh không thuộc bài
Hình học không gian là trời… Hạ trắng
Địa lý lơ mơ một bờ bến vắng
Văn học – Chao ôi chỉ nhớ bài …Tương tư !

Bởi vì anh chưa viết được bài thơ
Tóc ai xanh lưu vào trang vở
Ép hoa khô giử mùi nhung nhớ
Em mãi bay cơn gió thoáng qua chiều.

Trai gái ngành Y giàu tình nhưng nghèo tiền?

Bởi vì em nên anh đi bộ nhiều
Đôi dép đứt quai con đường đá trượt
Vị ngọt tiếng cười như… Chè Trôi nước
Túi học trò không đủ để mời nhau…

Bởi vì em quá vội qua… Cầu
Mùa hạ ấy Ve sầu khóc ba tháng
Anh ra đứng với Cây sò lẻ bạn
Tự hỏi rằng- Ai đó bỏ cuộc chơi ?

Bởi vì em nên anh nghẹn tiếng cười
Đã mấy mươi năm mà buồn chưa cũ
Bởi vì em mà thích bài Tình Ngỡ…
Lúc mền lòng trang trải với …Ghi ta .