Ngấm chút cà phê sáng
Nếm hương nắng dần tan
Nghe nhịp đập dần vang
Vương đâu niềm tí tách

, Bóng đắng, Cà Phê Thứ Bảy

Ôi…bao ngày xa cách
Khẽ mi buồn ướt ai
Cho những ngày tình phai
Nhoè đi cùng năm tháng…

Ôi! Chỉ là bóng đắng
Mờ ảo của miền xa
Và rồi sẽ trôi qua
Như bọt cà phê sáng.