Đường quê vẫn rợp bóng tre
Trưa hè nắng đổ vẫn nghe rì rào.
Gió đưa cành lá lao xao
Như là tiếng mẹ ru sao vẫn còn.

Một đời tần tảo nuôi con
Một đời lam lũ đầu non cuối nguồn.
Mồ hôi nhỏ giọt như tuôn
Đường quê mẹ đã đi mòn đôi chân.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Giờ đây mong chỉ một lần
Được nhìn dáng mẹ bước trên đường làng.
Dù cho cuộc sống cao sang
Làm sao quên được đôi quang gánh gồng.

Khi mùa lúa chín vàng bông
Mẹ như gánh cả cánh đồng yêu thương.
Cho con cắp sách đến trường
Là mẹ gánh cả tình thương cuộc đời.

Niền tin của mẹ sáng ngời
Cho con đi học đổi đời mai sau
Con sao báo đáp mẹ đây
Chỉ cầu mẹ khỏe, thảnh thơi cuối đời.

Mai Sơn: 10.7.2022

Trần Viện