(Viết cho ngày Vu lan.)

Xin cảm ơn đời, vì con có mẹ!
Xin cảm ơn mẹ, những vuông tròn,
Ủ ấm đời con, tháng năm hao mòn!

Cho con trọn giấc ngày thơ,
Cho con cả những giấc mơ trường đời.
Cho con mặc ấm, ăn ngon,
Cho con trọn những dấu son nên người,

Mẹ ơi! Lời gan ruột con nói,
Chẳng từ nào hơn một từ ơn!
Ơn mẹ, sẽ theo con đi suốt
Từ tóc còn xanh hay bạc đầu.

Ghi khắc đáy lòng cuộc bể dâu
Dù đi đâu, con vẫn là con mẹ!

Chân con chạy, mải miết bon chen,
Trong lòng vẫn một thói quen:
Mỏi bước rồi, về bên mẹ nghỉ ngơi.

Mẹ là bóng mát cây đa
Mẹ là suối nước vang xa
Cho con hạnh phúc hoan ca,
Bình yên, bến đỗ là Mẹ, Mẹ ơi!