Ôi có lúc…
mơ hồ điều huyễn hoặc
chuyện em-ta
là cổ tích nhiệm màu
hôm ký thác linh hồn cho sỏi đá
em vô hình như sương khói tan mau

Cát bụi - Nhà Búp

Ta lang bạt nửa đời kia lang bạt
bước vô minh trôi theo gót phong trần
em đức tin rót đầy trong chén đắng
ta tục lòng dốc cạn những phân vân

 

Trong ảo ảnh niềm đau là hiện hữu
ta trầm luân
trong kiếp sống ta bà
chỉ mong được một lần làm hạt cát
lặng lẽ bên đường mỗi bước em qua!