Chải nỗi buồn nơi đất khách
Tóc chiều nhuộm tím chân mây
Sợi vui in bìa trang sách
Sợi buồn đấu tố từng giây

Tay gầy không che mắt gió
Tóc mềm vướng bụi đường xa
Lửa lòng đêm qua chụm đỏ
Nỗi buồn rực sáng trời hoa

Tu Viện Khánh An - Thơ - Văn - Tiếng chuông tỉnh thức

Chuông ngân trong chiều rất rỗng
Nơi dành riêng chỉ mình ta
Giếng sâu gầu không chạm bóng
Câu kinh gạn đục làm quà

Không sắc hương, không pháp giới
Đau thinh lặng, vui lặng thinh
Ôm trời đất rỗng vô tình
Một lần nhất niệm tin mình là mây.

20/12/2020