Một sắc trời bình yên
Rưng rưng trong niềm nhớ
Thấy hoa đào chớm nở
Biết mùa xuân đã sang.


Ảnh: Pixabay

Kìa một đóa mai vàng
Đưa hương ra đầu ngõ
Giục đàn em bé nhỏ
Rước chúa xuân vào nhà.

Này góc phố đơm hoa
Trên nhành non lộc biếc
Gọi lòng ai thao thiết
Về với chốn quê xưa

Nhìn vạt nắng đong đưa
Trên khu vườn của mẹ
Mới thấy lòng chạm khẽ
Màu xuân mới yêu thương.