Trời đang nắng đẹp ngọt ngào
Bỗng nhiên lại nổi ào ào gió giông
Mây đen kéo đến đùng đùng
Trên cao tiếng sấm ì ùng dàn quân

Cả nhà xốc vội áo quần
Nào thúng nào mủng chạy sân thóc vàng
Nãy thôi còn nắng chang chang
Mẻ này nắng nữa là mang cất bồ

Chạy thóc

Vậy mà chẳng một tiếng hô
Ai ai cũng vội đổ xô giữa trời
Tay cào tay kéo người ơi
Xúc nhanh đua với màn trời kẻo mưa

Sức người khoẻ tựa trâu bừa
Mồ hôi hoà đẫm trắng trưa sân vàng
Từng giọt lộp độp mở màn
Tay càng vung khoẻ chân càng chạy nhanh

Thóc đầy từng tải vứt lên
Chân tay nhũn nhặn người mềm tả tơi
Rồi mưa ập xuống đầy trời
Sân còn trơ lại nụ cười mặn môi.

Vương Lan

Vương Lan