Giá có thể mang cơn giông tặng mẹ
Tưới cánh đồng khô cháy lúc mùa sang
Con ngụp lặn trong tươi xanh lòng mẹ
Có hay đâu bỏng rát cánh đồng.

Giá có thể thời gian quay ngược lại
Cho mẹ ngồi gội tóc bến làng xưa
Nắng theo người qua sông – Người đã qua sông
Sao con sóng cứ bồn chồn hiu hắt.

Tổng hợp hình ảnh cánh đồng lúa đẹp nhất - Kho ảnh đẹp

Giá có thể – Ngàn lần có thể
Người qua sông hãy quay lại một lần
Cho trăng nhuộm sắc vàng tươi hoa cúc
Thuở theo về lúng liếng một bờ môi.

Giá có thể – Chỉ là trong khoảng khắc
Cha bình yên đón mẹ qua sông
Chiếc khăn tay còn gói cánh hoa hồng
Chừ nghiêng ngả phía nào – Không thể biết

Giá có thể – chỉ là có thể
Trời không giông – Cơn nắng cháy mặt người
Tiếng sấm dội chỉ là mơ tưởng
Một người – Chờ mãi một người đi.

Mai Thanh Vinh