Vẫn nguyên lành tâm trạng
Háo hức. Lại bâng khuâng
Chợ Tết. Siêu thị mặt
Mặt nào mình ngày xưa?

Đến. Không chỉ bán mua
Hòa vào dòng thao thiết
Quay lại ơi dòng trôi
Nghe không mà chảy miết.

Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết

Đâu rồi mùi pháo tép
Vàng xanh đỏ…Đông Hồ
Tò he, khoe áo mới
Nay chỉ còn trong thơ.

Chợ vẫn đông như hội
Mặc mua bán online
Đến đây người như thể
Tìm lại mình ngày xưa