Xin làm chiếc lá bồ đề
Nhẹ rơi trên những bộn bề bể dâu
Trở về bên mẹ cúi đầu
Mà thương câu hát ơ ầu ngày xưa.

Con đi sương gió bốn mùa
Lợi danh như nước chảy ùa qua truông
Nặng lòng hai chữ: bỏ buông
Một hôm nhẹ hẫng tiếng chuông nghìn trùng.

Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai | Hình ảnh, Nghệ  thuật cổ xưa, Nghệ thuật 3d

Con mơ nguồn cội tương phùng
Bước chân viễn xứ ngập ngừng thềm rêu
Nhà trong có tiếng võng đều
Con nghe vang vọng niềm yêu ngọt ngào.

Giếng nhà lóng lánh ánh sao
Bốn mùa tuôn chảy thanh cao mẫu từ
Mẹ là dòng nước vô tư
Cho con tắm mát lời ru một đời!