Từ ngày ngọn gió  làm thơ

Xuyến chi trắng đến thẫn thờ nhớ thương

Nắng vàng  rót mật trên đường

Đồng thơm ủ ấm giọt sương rạc gầy

 

Từ ngày gió cợt bông may

Hoa buông rơi mãi dẫu gầy rạc thân

Đêm ngày dệt nắng chờ xuân

Đâu hay ngọn gió phong trần lả lơi

 

Từ ngày gió mãi rong  chơi

Theo mây bát ngát cõi trời bao la

Cỏ xanh may khóc chiều tà

Bốn mùa như một chỉ là thời gian

 

Thu về ngồi nhặt lá vàng

Lời thề tóc rối úa tàn trong nhau

Tư duy cỏ dại: Điều bất kỳ ai làm sếp hay nhân viên cũng nên học