Thành phố này rộng quá phải không
Chân đi mỏi mà sao trông chẳng thấy
Dáng ai gầy với đôi phần tất bật
Còn lại một phần chắc để nằm không.

Facebook

Rồi một ngày thành phố bước vào đông
Mây cũng thôi lòng vòng trên phố
Có ai đó đang cầm ô đứng đợi
Một chuyến xe dẫn đến mặt hồ cong.

Có một ngày thành phố nằm không
Vì ai mang ba phần trông đi mất
Thành phố hỏi mặt hồ cong im lặng
Thành phố buồn chẳng thấy trời trong.

Lại một ngày thành phố vào đông
Lại một ngày thành phố nằm không.