Thu về quay quắt giọt ngâu
Hoang sơ một triền cỏ úa
Tình em mềm như dải lụa
Tiễn anh mùa hạ thôi nhau

Vẫn hỏi tại sao vì đâu?
Gió vô tình mênh mang thế
Tình anh rộng như sông bể
Yêu đến bao lâu mới đầy

Đi nhanh kẻo lỡ cả một cánh đồng cỏ lau đang mùa nở rộ ở quê lúa Thái Bình!

Vẫn còn mộng ước cầm tay
Khát khao tìm về hơi ấm
Đành lòng giao mùa thầm lặng
Mặn nồng níu kéo đơn côi

Người đi trong sương thu rơi
Lòng em hao gầy bóng lá
Hoàng hôn vô tình đốt lửa
Cháy em thành tro đa đoan.