Ngày mai mình về chụp ảnh
Đưa lên vườn nhỏ, xanh tươi
Mấy lá ngát thơm trong gió
Giống vạt áo mẹ, chiều ngồi.

Ngày mai mình về chụp ảnh
Con đê nằm ở đầu làng
Diều nhỏ quàng dây điện, rớt
Người thì ôm nỗi đa mang.

Ngày mai mình về chụp ảnh
Nơi Sông không nước, dát Gành
Người qua bùn sình lún đất
Không lời than trách hôi tanh.

Ngày mai mình về chụp ảnh
Quê hương sớm hôm xế chiều
Vầng trăng như là con mắt
Nhìn người tha thiết bao nhiêu.

Mấy tấm ảnh mình ngồi sửa
Sửa mãi cây vẫn xanh rì
Áo mẹ vẫn thơm mùi…ấm
Quê hương vẫn níu người đi.