Những điều từng rất nhớ
Lâu rồi cũng sẽ quên
Thế mà ngày xưa ấy
Cứ xót xa ưu phiền

Cũng là chưa hiểu chuyện
Nên tự làm mình đau
Tại lúc đó còn trẻ
Sợ toàn thứ không đâu

Ảnh gái xinh Facebook triệu like cho 500 ace!! - Báo Sài Gòn Tiếp Thị

Đi qua nhiều mùa Ngâu
Biết thương mình hơn trước
Biết buông để giữ được
Sự yên bình trong nhau

Cuộc sống là vậy đó
Vạn vật đổi thay màu
Lại nói rằng mãi mãi
Với người đến lần sau…

Hà Nguyễn