Thuở chân trần chạy sau lưng mẹ
Trĩu bờ vai quang gánh đong đưa
Đôi chân ấy theo cha lên rẫy
Sắn chưa đào bất chợt cơn mưa.

Con đường làng dẫn về phía chợ
Bì kẹo me vừa ngọt vừa chua
Chợ rộn ràng người qua kẻ lại
Nói nói cười bán bản mua mua.

Những Hình Ảnh Làng Quê Việt Nam Yên Bình Đến Lạ| Tamthethanglong

Con đường ấy đi lên đám rẫy
Cơn mưa chiều lầy lội dấu chân
Níu tay cha bấu từng bước nhỏ
Gùi ngô non dạ trở bần thần.

Rồi một ngày cha không về nữa
Đợi mỏi mòn mẹ cũng bước sau.
Chôn nỗi đau đầu con đường cũ
Bỏ bầy con cha mẹ phương nào,

Đường đất xưa giờ nên đường nhựa
Đón đưa ai xe cộ dập dìu
Tắt nắng chiều buồn hiu con đứng
Sương khói nhoà chiếc bóng liêu xiêu.

Lê Minh Thế