Em mang chi về phố
Để lòng anh thêm say
Ôi! Rượu cần Tây Bắc
Ngả nghiêng trái tim này.

Có phải em đã gửi
Cả đại ngàn xanh trong
Cả bốn mùa mưa nắng
Vào men rượu ấy không?

Phát triển du lịch Hòa Bình dựa trên bản sắc văn hóa dân tộc

Mà sao lòng anh thấy
Ngấm bao la đất trời
Ngấm hương rừng hương núi
Ngấm tình em… Em ơi!

Cứ về phố vậy thôi
Đừng thêm chi em nhé
Kẻo tình anh có thể
Chẳng tròn trịa được đâu!