Nước đây con sẵn pha rồi
Hương nhu bồ kết một nồi vừa đun
Lần hồi chân chậm tay run
Để con dìu mẹ gội thơm mái đầu

Bao năm bán mặt dãi dầu
Tóc xuân ngả bạc rụng đau xót lòng
Sớm chiều nắng nỏ mưa giông
Sợi đen mẹ cấy cho đồng con xanh

Con pha thêm nửa quả chanh
Gội yêu thương mẹ để dành cho con
Thuở nào tóc mượt mà son
Gian truân nhuộm trắng hao mòn dáng xưa

Múc thêm gáo nữa muôi dừa
Nhẹ tay vuốt sợi tóc thưa da mồi
Lòng con thương lắm mẹ ơi
Sợi dài sợi ngắn đầy vơi chất chồng

Chiều tà bóng ngả bên đồng
Tóc xơ xác tóc long đong phận đời
Con xin gội tóc cho người
Để xuân của mẹ xanh ngời tuổi con.