Bao nhiêu hạt nắng vàng tươi
Theo xuân tìm đến với người ta thương
Hạt thì tô đỏ môi hường
Hạt rơi trong mắt dưới đường mi cong

233 Bài Thơ Hay Về Nắng Lãng Mạn Chất Chứa đầy Yêu Thương - Đề án 2020 -  Tổng Hợp Chia Sẻ Hình ảnh, Tranh Vẽ, Biểu Mẫu Trong Lĩnh Vực Giáo Dục

Hạt đang giục giã gọi lòng
Hạt thương hạt nhớ gói trong tiếng mùa
Hạt nói yêu lắm xin thưa
Hạt bảo duyên thắm tình thơ nảy mầm

Hạt khuyên hạnh phúc trăm năm
Dành tuần trăng mật đi rong ba miền
Cho thương yêu được kết liền
Cùng mừng hạnh phúc, mừng duyên ta thành

Hoàng Minh Tuấn