Hưng Yên đất văn hiến
Đứng sau đất kinh kỳ
Khoa bảng các kỳ thi
Đỗ cao hiền tài nhiều

Bia Xích Đằng văn miếu
Hữu Trác tổ ngành y
Thơ Hồng Hà Nữ Sĩ
Vùng nhân kiệt địa linh

Nhãn lồng ngon ngọt lịm
Quý hiếm Đông Tảo gà
Nổi tiếng ngon Tương Bần
Hát trống quân nam nữ

Nay chuyển mình ngoạn mục
Vùng kinh tế trọng điểm
Công nghiệp ngày phát triển
Thương mại dịch vụ tăng

Tài chính và ngân hàng
Giải trí và thương mại
Văn minh và hiện đại
Những khu đô thị xanh

Chim đậu nơi đất lành
Tập trung nhiều đại học
Có nhiều đường quốc lộ
Càng thúc phát triển nhanh

Văn hiến và giàu mạnh
Cuộc sống ngày ổn định
Xã hội ngày phồn vinh
Hưng Yên đang thăng hoa.