Rét lãng phai vì không còn đông nữa
Nên âm thầm lẩn khuất phía chân mây
Câu thơ cũ ngủ yên trong trang viết
Thấy xuân sang lại khao khát dâng đầy.

Xuân trở gót gió đưa hương ngào ngạt
Làm xanh tươi cây trái ở trong vườn
Dàn hợp xướng lũ chim về lảnh lót
Trao cho nhau bao nồng ấm mùa thương.

Khúc giao mùa - Mỹ Linh - Harmonica Tab - The Harmonica

Nàng xuân gieo những khát khao hi vọng
Lên cánh đồng khô hạn khắp nhân gian
Rắc lộc biếc vào niềm tin ngày mới
Để muôn loài cũng cất tiếng ca vang.

Mong trái đất mãi là xuân tươi sắc
Đầy hoa thơm trái ngọt ngát hương đời
Vườn nhân loại luôn ngập tràn sức sống
Vang nụ cười hạnh phúc khắp muôn nơi.