Khi em chạm phải một nỗi buồn
Thì em sẽ chọn một cách buôn
Người ơi xin hãy mau ra giá
Kẻo nỗi buồn kia tuột mất tay

Khi em chạm phải một nỗi buồn
Thì em sẽ chọn một đám mây
Rồi mang ra cột vào nơi đấy
Để nỗi buồn kia được tung bay

13 Hình ảnh đẹp về tình yêu buồn dưới mưa - Hình Ảnh Đẹp HD

Khi em chạm phải một nỗi buồn
Thì em sẽ chọn một quán quen
Rồi mang ra đổ vào trong nước
Để nỗi buồn kia sóng sánh ly

Khi em chạm phải một nỗi buồn
Thì em sẽ ngắm mặt trời buông
Rồi anh sẽ thấy buồn kia đẹp
Rồi em sẽ chọn một cách buông