Màu phượng thắm, rợp trời thương nhớ!
Tháng năm về, rực rỡ sắc màu.
Quê tôi đấy, đẹp tựa bài ca!
Ai đi xa, ai còn ở lại?

Dấu tự hào, vang mãi lòng ta!
Tháng năm về, nắng gọi màu tha thiết,
Nỗi nhớ quê cồn cào, bất diệt,
Gửi lòng mình theo những tiếng ve.

Tre vẫn xanh, gọi mùa gió mát.
Lời bài hát, còn âm vang mãi,
Dấu thời gian cũng chưa hề phai,
Một Ninh Bình, thơ mộng, hùng ca!