Có kiếp người nào là không phải đớn đau
Có ai chưa lau giọt sầu vương mí mắt
Cõi mộng trần gian yêu thương ai góp nhặt
Nhắm mắt cuộc đời ngọc ngà hóa hư vô

8 nỗi khổ ai cũng phải trải qua trong cuộc đời - Tri Thức - Tài Nguyên

Có những chuyến đi điểm đến là nấm mồ
Có lời thổ lộ ai chưa từng nghe thấy
Cuốn sách sinh mệnh thiếu bao nhiêu dấu phẩy
Dấu chấm ngang đây ai nỡ đặt tay vào

Ôi mỗi cuộc đời thật quý giá biết bao
Lí do vì sao ai kia không trân trọng
Từng nhịp thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng
Mau yêu hết lòng cuộc đời này ai ơi…