Cùng em lên với Sa Pa
Quanh co dốc núi đường xa khó về

Chợ tan còn lại câu thề
Sương giăng phố núi, đê mê tiếng khèn.

Chợ tình Sapa - nét văn hóa đặc sắc

Núi cao mình dắt nhau lên
Cổng trời đây chốn linh thiêng đất trời

Phăng xi pang đỉnh cao vời
Đỗ quyên đã thắm lưng đồi nở hoa.

Người về xuôi có nhớ ta
Chưa nguôi tiếng sáo đã xa chợ tình…