Anh đi qua một góc sông con đò em đã lỡ nước
Vo nỗi niềm đem chài mùa sang ngang
Cả đời lục bình chỉ ham sống lầm than
Ngày trở về đâu biết nơi bờ bến

Lội ngập bùn tìm con nghêu, con hến thuở đục nước trôi đi
Duyên em đã gửi cánh thiên di
Bay trong gió cuộn người đi bạt trời

Ai cũng cần cho mình một khoảng lặng! - Girly.vn

Anh cất tiếng hát ru hời
Con cá lòng tong nửa đời lận đận
Vỗ phù sa trong trắng hoa mua về thắp tím
Có con chim bìm bịp
Khóc thương chiều đã góa màu xanh

Lỡ làng rồi, mỏng tựa sợi chỉ mành
Có câu đâu mà đem tuổi về ướp muối
Khô khốc tình em qua sương khói lạnh lùng
Quấn vào một phút bước lung
Đã nghe trăm tuổi ngàn chung
Giã lòng

Anh về dừng lại bước rong
Mà em đã phải tang bồng
Hương xuân.