Đến bên ngọn cỏ bờ sông
Thuyền xưa hẹn chở giờ không thấy về
Nỉ non vạt cải triền đê
Nhuộm trăng dâng cả giấc mê cuối cùng


Ảnh Trà My

Đến bên cây lúa trĩu bông
Mấy ai hiểu được tấm lòng người quê
Tha phương giông bão tứ bề
Cổng làng mở những đường về rạ rơm

Đến bên cây thị mà thơm
Đâu cần nhà kính ngát hương ép mùi
Chợt nghe một tiếng chim trời
Vườn quê cầm lại nụ cười đã buông