Màn đêm đã đóng cửa tạp hoá ngày

em chọn giấc ngủ size XS không định giá

Cơn mưa nào [lần đầu] tạt ngang đất đai thiên hạ

[cũng] băm nát không gian bằng [nhiều] nhát chém lạnh

cõi trần ướt át mặt tiền

Thế giới riêng của chúng mình đính ước nỗi buồn chung

Sáng mai đợi nắng cười lên củng cố

động lòng đời mà sống [phải] vui.

Tả cơn mưa rào mùa hạ - Tập làm văn Lớp 5 (20 mẫu)