Từng sợi mỏng manh
Hồng, tím, đỏ, xanh
Em luồn
Luồn qua phận số

Ngày nào chỉ hồng
Môi em nồng nàn lên phố
Mẹ bảo nhà cao đất chật bay hương

Ngày nào chỉ tím
Mắt em mộng mơ
Con dế bên dậu mồng tơi
Dạ khúc bơ vơ

SUN Vòng Tay Bện Dây Chỉ Đỏ Xanh L giảm chỉ còn 11,497 đ

Ngày nào chỉ đỏ
Tim cháy yêu thương
Đưa em đoạn đường
Ba bảo lửa đượm mau tàn

Ngày nào chỉ xanh
Trời cong giọt nắng
Hồ anh thật lặng
Mắt lá bao dung

Bây chừ ba an giấc say
Bây chừ mẹ thắm ngàn mây
Bây chừ ong quên đường bay
Mắt cay

Chỉ còn
Sợi chỉ đen
U ám tận cùng
Buồn đến tận cùng
Phận số

Ai rung chuông gió
Em có đo mây nối mộng tôi chưa?

Tác giả: Tự Hàn