Muốn tuốt kiếm vung giấc mộng vàng
Chân trời ai quản nỗi nguy nan
Một vầng trăng mảnh tươi rồi héo
Một bóng hoàng hôn lẻ ánh vàng
Dòng nước cuốn theo thuyền độc mộc
Chân trời xa gợn sóng triều sang
Hồn ta gửi cánh buồm xa ngất
Ở giữa trùng dương gió ngút ngàn.

Sự khác nhau giữa các tác phẩm kiếm hiệp Nhật - Trung - Hàn - BlogAnChoi