Van em đó đừng cho tôi một nửa
Hãy cho tôi nguyên vẹn một mùa xuân
Một mặt trời một trái đất một vầng trăng
Đừng chắn che đừng tách rời cắt xén

Hãy cho tôi nụ cười em trọn vẹn
Mắt trong hiền bẽn lẽn sóng thuyền trao

Bộ ảnh "Thanh xuân của chúng ta" ngọt như đường của cặp bạn thân trai xinh  gái đẹp trường Bách - Luật

Tôi không muốn chỉ một phần hạnh phúc
Sống nửa hồn yêu nửa mộng thương đau

Hãy cho tôi trọn tình em chân thật
Trái tim nồng đầy ắp một vườn hoa
Dẫu cuộc đời đầy xót xa và nước mắt
Cũng xin đừng giẫm vỡ bóng trăng qua!

Nguyễn Thanh Vy