Chiều mưa kéo chũm cánh đồng
Tối tăm mặt mũi ngóng trông mẹ về
Lúa non ngập những tái tê
Đói nghèo rách cả đồng quê mất mùa

Ngậm cười thương những trận mưa
Vụ này thất bát thôi chờ vụ sau
Xáo xào rau cháo dìu nhau
Lại bì bõm lội cơ cầu bội thu

Cô gái Mưa - Home | Facebook

Mưa chiều trôi cả giấc mơ
Làng quê lam lũ bao giờ can qua
Chân trần tấp tểnh đồng xa
Niềm vui ướt sũng mấy tà áo tơi

Sấm lay gió giật đầy trời
Gieo mùa thắc thỏm lạy mười hướng khôn
Lại nhìn vơi cạn nồi cơm
Mùa xôi nếp mới đầy đơm nỗi niềm.