Đừng rủ em chạy trốn
Khi ngoài kia những hạt nắng đương thì
Khi con sông đang trôi về mùa thiếu nữ

Và bờ trăng đang độ xanh mi
Đừng rủ em đi hoang
Khi gió khuya ủ mùi hương pha lê

Từng hạt đọng mềm vành mắt cỏ
Khóm tường vi màu hồng vừa trổ nụ đầu tiên ở đó
Nghe từng chùm chúm chím xanh lên

Ý nghĩa hoa tường vi trong tình yêu

Xin đừng rủ em vượt thác qua ghềnh
Đi với nhau đến tận vô biên
Khi con suối bắt đầu khơi tiếng hát

Những trong veo vượt vạn dặm đại ngàn
Tìm một lời hồi đáp
Từ cõi mộng xửa xưa

Khuấy lên từ đáy cốc bí ẩn

Em thấy mùa khói xanh
Vắt ngang phía cánh đồng….