Tiếng dế rên, vỡ vỡ
Cỏ hoang đã xác vàng
Tháng Mười miền Trung muộn
Một chút sầu thênh thang.

Giọng nói đầy sương lạnh
Người xa, áo thùng thình
Về lấy khăn quàng cổ
Chưa kịp ngắm bình minh.

Những điểm hẹn săn hoàng hôn đẹp ở Vũng Tàu

 

 

Lối đi màu đất đỏ
Chiều chạng vạng về làng
Bàn chân hom hem đất
Ngày đi trót đa mang.

Phải chăng đã muộn màng
Còn chưa nhìn trời nắng
Ta đứng như khoảng lặng
Tháng ngày tựa lục bình

Trôi…
trôi…