Nếu một bữa người không còn thương nữa
Lá vẫn reo trên những phiến thu gầy
Ta thở dốc bên tim người chật hẹp
Trụi trần nào cũng đậm dấu sát thương

Nếu một bữa người không còn thương nữa
Phố vẫn đông hối hả những dòng người
Trên gác trọ nghe lòng mình tức tưởi
Nợ nần chi mà đau thấu trời ơi !

XEM 200 hình ảnh cô gái buồn thất tình, cô đơn khóc một mình

Nếu một bữa người không còn thương nữa
Ngoảng mặt đi như yêu dấu chưa từng
Tìm nguyên cớ cho những điều tan rã
Nhẫn tâm về ngự trên ngón tay buông

Nếu một bữa người không còn thương nữa
Cánh thiên di rớt gãy dưới chân đồi
Ta khóc nghẹn qua những mùa gió thổi
Cớ gì người trút xuống những phai phôi

Nếu một bữa người không còn thương nữa

27/8/2022

Lê Na

Lê Na