Nhà tôi ở phía mé sông
Có con thuyền nước long đong cả đời
Nhà tôi ở phía sương rơi
Có đôi má lúm à ơi đến trường
Nhà tôi ở phía yêu thương
Ngân câu giọng cổ dò đường thăm em

Khương Hữu Điểu: "Khi Đông và Tây gặp nhau!" - Đời Sống - Nhật Báo Văn Hóa  Online

Nhà tôi mái lá lấm lem
Em treo áo trắng trầu têm lỡ làng
Nhà tôi cuối mé sang ngang
Khi buồn em cứ lang thang gõ nhầm
Tôi người lữ thứ mười năm
Thương cây dầm nhỏ lặng câm đưa buồn