Giữa đồng, thân bạt gió
Áo dài xuống cả chân
Thêm tuổi, người thêm nhỏ
Giữa năm tháng lưng chừng.

Con chim không bay nữa
Cỏ trên mương rã rời
Bốn bề chiều vừa lắng
Mủi phận người xa xôi.

Sương giăng trên hồ Tuyền Lâm vào top ảnh đẹp trên báo Mỹ - Du Lịch Chất

Thân đứng trên đồng chiều
Đời nằm trong góc phố
Rộng rãi được bao nhiêu?
Nhắm mắt nghe vỡ vỡ.

Con nước không ấm nữa
Nắng vừa tắt trên cao
Vừa cúi đầu nhặt đá
Mái đầu, gió lao xao.

Giữa đồng, thân bạt gió
Nhỏ thó với muôn ngàn
Tóc rối – khô, chiều đỏ
Bóng người hồ như tan.