Phượng cháy bừng sắc đỏ
Xạc xào trong tiếng ve
Năm học vừa kết thúc
Chúng em về – nghỉ hè.

Về giúp ngoại chăm sóc
Mấy gốc cau già rồi
Để sang xuân ngoại có
Cối trầu thơm trên môi.

Về cùng nội làm nốt
Chiếc diều sáo cho em
Góp thêm niềm vui mới
Trên bầu trời quê hương.

MÙA HÈ + HÈ VỀ - Lê Đình Tiến + Trần Thanh Cẩm

Về xuống đồng với mẹ
Học cấy lúa, làm chiêm
Ứng xử cùng mưa nắng
Hòa hợp với thiên nhiên.

Ngày rảnh vào trang trại
Luyện kỹ năng chăm bò
Cách bảo quản “vàng trắng”
Mà cha chuyền dạy cho.

Vài công việc nho nhỏ
Để hè thêm yêu thương
Mai, cúc vàng nở rộ
Chúng em lại tới trường!